Vocaal Ensemble Gaudio

Wat doet Gaudio?

Gaudio werd in 1996 opgericht om kerstvieringen te verzorgen die zijn ge´nspireerd door het Britse "Festival of Lessons & Carols". Daarin vullen koorzang, samenzang, orgelspel, schriftlezingen en gedichten elkaar aan tot een viering als voorbereiding op Kerst. Behalve aan deze vieringen werkt Gaudio mee aan andere kerkelijke vieringen, zoals huwelijken en vespers (Gaudio heeft een "oecumenische samenstelling").

Daarnaast verzorgde Gaudio enkele malen een Renaissance-concert.